Řízení rizik a business kontinuita ve spojitosti s covid-19

Řada firem riziko v zásadě moc neřídí a nebo se omezuje pouze na ty nejběžnější rizika kreditní či operační. Firma na nejnižší úrovni maturity rizika typicky neřídí vůbec a nebo pouze ad-hoc ty nejpalčivější jako je zdali mi zákazník zaplatí fakturu a nebo budi-li mít další měsíc na splátky úvěru. Ve stabilním prostředí to nemusí být problém, ale každá změna takový přístup dokáže hluboce prověřit. A pandemie coronaviru v tom šla mnohem dál než si leckdo dokázal představit. Něco takového předvídal málokdo, mohlo by se říct. Skutečně? Ne tak docela. Varování bylo mnoho a řada z nich roky dopředu.

Kategorizace rizik na úvod

Kreditní rizika – základní finanční riziko spojené s neschopností splácet závazky např. úvěry, faktury apod. S hodnocením kreditního rizika se lze setkat ve finančních institucích např. u úvěrů nebo hypoték, ale může být součástí procesu řízení dodavatelů či dokonce odběratelů.

Operační rizika – mají za následek vznik ztráty následkem provozních nedostatků. Lze je tedy popsat i jako interní rizika vnitřního fungování společnosti. Operační rizika podléhají v některých sektorech regulacím, které jimi rozumí možnost ztráty z nedostatečnosti nebo selhání procesů, osob, systémů a externích událostí.

Riziko likvidity – schopnosti dostát svým závazkům např. proplatit faktury atd.

Tržní riziko – plyne ze změn tržních cen a dopadů na zisk. Dále je dělíme na měnové, úrokové, akciové a komoditní.

Právní riziko – je součástí operačních rizik

Riziko strategické a reputační – rizika mající vliv na další vývoj firmy, její tržní pozici, vnímání obchodní značky atd.

Varovné signály

Pandemie jakožto riziko je zrádné v tom, že našeho života jsme žádnou nezažili. Snadno lze pak podlehnout dojmu “To se nemůže stát. Ale signály tu byly a nejeden.

MERS

Virus byl poprvé zjištěn v roce 2012 u osob, které dorazily ze Saudské Arábie a Kataru. Šířit se začala v roce 2013, kdy od jara do května nakazilo 49 lidí a 27 zemřelo. V roce 2014 se objevilo první úmrtí v Iránu a současně Saúdská Arábie oznámila, že počty zemřelých podhodnotila a že skutečně zemřelo 282 lidí. Do května 2015 se celosvětově infikovalo 1250 lidí a 450 jich zemřelo.

MERS je problematický z několika důvodů. V počátku se obtížně diagnostikoval, velmi se podobal příznakům nachlazení s teplotami kolem 38 °C. Letalita je kolem 50 procent tj. každý druhý pacient zemře. Účinná léčba neexistuje.

Naposled se vyskytl v Saudské Arábii počátkem roku 2020.

SARS

Virus byl poprvé hlášen v roce 2002 z Číny, během několika měsíců se rozšířil do 30 zemí a nakazilo se jím kolem 8000 lidí z nichž 774 zemřelo. nemoc propuká 2-10 dní od nakažení, obvykle vysokými teplotami, únavou, projevy jsou celkově velmi podobné běžné sezónní chřipce. Z nakažených zemře každý desátý. Účinný, pro použití na lidech schválený, lék neexistuje.

U obou si povšimněte několika možných omylů k nimž jejich hodnocení může vést. Tím, že se dané epidemie nerozšířili v ČR, vyvolávají dojem, že jsme od obdobných rizik dostatečně daleko. Současně několik desítek až tisíce lidí se zdají být ve vztahu k celkové lidské populaci zanedbatelné. Člověk může snadno podlehnout dojmu “to se nás netýká”.

Důvod takové hodnocení rizika je, že je odhadováno pocitově bez hlubší znalosti a spíše se jedná o názor. Bohužel z pohledu hodnocení možných rizik a opatření proti nim mylný.

Příklady dopadů ve vybraných odvětvích

Zemědělství

V březnu farmář Jeremy Storey jel doručit dodávku vajec. Po 6 hodinách dorazil ke dveřím uzavřené restaurace. Dozvěděl se, že restaurace je zavřena po té co jeden ze zaměstnanců byl pozitivně testován na covid-19 . Objednávku nikdo nezrušil. Na jeho podnikání to mělo několik dopadů. Tím prvním bylo snížení poptávky, druhým, že dodávka vajec byla tímto zničena neboť zpětnou cestou už nepřežila a samozřejmě s tím spojené transakční náklady. Přebytek odhadl na 24 000 vajec.

Zemědělská produkce je hodně o plánování. Pandemie ho v zásadě znemožnila.

Problematické jsou in dodávky, které skutečně dodány byly, restaurace ale v zápatí byly uzavřeny a nejsou schopny je zaplatit. Platby odložily na dobu po otevření, což je ovšem velmi neznámá. Tím je na farmáře přenesena značná finanční zátěž.

Problémem je, že ani znovuotevření restaurací nemusí vést k návratu původního stavu a důvodem je opět plánování. Příkladem, který prošel medii je vinařství Matthiasson v Napa Valley v Kalifornii. Velká část produkce byla určena restauracím. Po té co byly uzavřeny se vinařství pokusilo přeorientovat na koncového zákazníka. Problém je však, že koncový zákazník vyžaduje nižší ceny a vinařství se dostává pod hranici rentability.

Jelikož produkce a distribuce poléhá plánu, otevření restaurací situací nemusí zcela vyřešit a spíše nastane situace, kdy znovuoživenou poptávku nebude jak uspokojit. Restaurace tak reálně narazí na problém, kde nakoupit suroviny. Záleží na tom jak dlouho uzavření bude trvat, zdali se bude opakovat atd.

Kulturní průmysl

Jiným příkladem jsou divadla West End v Londýně. Není to tak dlouho, co Společnost londýnského divadla (SOLT) oznámila, že rok 2018 byl rekordním rokem pro divadelní průmysl. 15,5 milionů návštěvníků přineslo 765 milionů liber, tedy něco kolem 22,5 miliardy korun. Počet představení se zvedl o 2,8 procenta. Počet návštěvníků na muzikálech se zvedl o 8,2% a příjmy o 15%.

Na jaře 2020 přišla pandemie coronaviru a uzavření všech divadel, samozřejmě včetně divadel vlastněných Delfont Mackintoshem, mimo jiné producentem slavného muzikálu Hamilton. 17. června 2020 společnost oznámila, že v roce 2020 se neuskuteční žádné představení a zahájila řešení otázky propuštění všech zaměstnanců.

Přitom ještě před několika lety se lístky na původní představení na Brodwayi prodávaly na černém trhu údajně až za 8000 dolarů kus. Takový o něj byl zájem. Za sebou má 16 nominací Tony, z nichž 11 proměnil ve vítězství, včetně ceny za nejlepší muzikál, nejlepší hudbu i nejlepší libreto. Nadto i Grammy za nejlepší muzikálové album nebo Pulitzerovu cenu za drama.

Maloobchod

Maloobchod je oblastí, která byla zasažena velmi rozdílně. V Číně poklesl do března 20,5% a v řadech nižších procent klesal dále. V Kanadě maloobchodní prodeje poklesly za duben o 26,4%. Řada společností nicméně současně čelila panickým nákupům, což mělo dopad na zásobování a zejména dostupnost některých produktů. Nejvíce byly zasaženy komodity konzervovaných potravin, desinfekce a hygienické potřeby. Konkrétně toaletní papír.

Řada společností obchody buď sama uzavřela nebo na základně vládních nařízení uzavřít musela. Některé změny jsou ale trvalé nebo s s dlouhodobámi dopady.

Společnost  Victoria’s Secret, největší maloobchodní prodejce prádla v USA, uzavřela čtvrtinu svých prodejních míst – trvale. A zdaleka to nemusí být uzavření poslední. Mateřské společnosti L Brands se celkové prodeje snížily o 37% za první čtvrtletí, Victoria’s Secrets pak o 13%.

Další brand pod L Brands Ins., Bath & Body Works, naopak tržby vzrostly o 41%, přesto plánuje uzavřít 50 prodejen realizujících asi 3% prodeje na severoamerickém trhu. Obchody prodávají produkty péče o tělo, mimo jiné ale také antibakteriální gely. Distribuce mimo US byla nicméně v důsledku pandemie pozastavena.

Příkladem dalšího postiženého brandu je Brooks Brothers, který sídlí na Madison Avenue na Manhattanu v New Yorku, nejstarší prodejce pánských oděvů ve Spojených státech. Založena byla před 202 lety a oblékla 40 amerických prezidentů. V červenci 2020 požádala o ochranu před věřiteli z důvodu nedostatečných prodejů.

Turismus

Díky karanténám, omezením vstupu a obecně i obavám z pandemie, poklesl cestovní ruch o 80% až 90%. Současně poklesly i služební cesty. Prázdné ulice a náměstí, která nebyla prázdná v zásadě nikdy, mluvila sama za sebe. Ale jedna oblast, která byla postižena způsobem, který na ní zanechal významné stigma – výletní lodi.

Odhaduje se, že na moři uvázlo asi 100 000 členů posádky, často v malých nevyhovujících prostorech po několika lidech. Zejména po té co loď Diamond Princess přispěla k rozšíření viru v Japonsku, staly se některé loďmi do nikam. Jednotlivé přístavy i země je odmítaly přijmout a jejich situace se měnila ve stále větší a větší noční můru. Počátkem května byl covid-19 zjištěn na asi 40 lodích.

Zaznamenáno bylo několik sebevražd členů posádky. Když 8. května skočila přes palubu členka posádky lodi Regal Princess, byla to třetí sebevražda v 10 dnech. Důvodem byla zřejmě bezvýchodnost situace, kdy byl zrušen další repatriační let na Ukrajinu, odkud pocházela.

Regal Princess stejně jako Diamon Princess jsou vlastněny společností Carnival Corporation & plc. , největším světovým operátorem s kombinovanou flotilou více než 100 plavidel a 10 značkami výletních lodí. Společnost oznámila, že za druhý kvartál roku 2020 čistá ztráta podle US GAAP činila 4,4 mld. Celkové příjmy činily 0,7 miliardy USD, oproti 4,8 miliardy USD v roce 2019. Současně není schopna s konečnou platností předvídat, kdy se vrátí k běžným provozům. V důsledku toho společnost v současné době není schopna ani poskytnout prognózu přijmů. Očekávané měsíční výdaje mají činit kolem 650 milionů dolarů.

Od doby kdy byly zastaveny plavby, získala různými finančními transakcemi přes 10 miliard dolarů na to, aby přežila s nulovými příjmy další rok tj. zajistila svoji likviditu. Mimo jiné prodloužením splatnosti některých smluv.

Současně ze své flotily vyřadí 13 lodí, což sníží kapacity společnosti o 9%. Také se snaží vyjednat odložení dodávky dalších 16. Další úspory budou v oblasti platů a dramatickém snížení marketingových nákladů.

V případě uvolnění očeklávají, že pozitivní cashflow bude generovat již 50 procentní obsazenost lodí.

Photo by Victor He on Unsplash