Bez těchto 3 věcí se do business analýzy nepouštějte

Business analýza prochází napříč mnoha oblastmi, které jsou spojovány s jakoukoliv změnou. Ať už je to organizational development, změnové řízení, projektový management, produktový management, řízení kvality, systémová architektura a mnohé další. Zastavme se tedy na chvíli nad tím kdo a co by od analytika mohl očekávat než se vůbec pustí do vlastní práce.

Plán business analýzy

Plán business analýzy umožňuje zadavateli udělat si jasno v tom co bude skutečně doručeno,  jaké úkony budou provedeny a definovat další podmínky, které mohou být smluvně závazné. Mimo jiné je to řada formalit jako jsou např. použité formáty, očekávaná úroveň detailu,  způsob prioritizace požadavků, hodnotící metriky apod.

Výstupem pak jsou:

 • Popis rozsahu analýzy, tedy vymezení oblasti, která je analyzována.
 • Seznam aktivit provedených v rámci analýzy např. workshopy se zaměstnanci, analýzy datových skladů apod.
 • Odhady náročnosti a to zejména časové pracnosti.
 • Vlastní formální podoba plánu business analýzy

Plán business analýzy se následně stává součástí celkového projektového plánu navrhované změny.

Komunikační plán

Pokud se ve firmě někdo začne hodně ptát, a to je to co analytik dělá hodně často, může to vyvolávat otázky a nepříliš užitečné tendence. Proto je třeba dobře podchytit jak a kdy budou veškeré činnosti související s business analýzou komunikovány tak, aby se tomu předešlo.

Výstupem by měly být:

 • Sumarizované požadavky zainteresovaných stran (vlastníci, top management, …) na komunikaci
 • Použité formáty, média, hloubka detailu komunikace
 • Definice odpovědnosti pro shromažďování, distribuci, zpřístupnění a aktualizaci informací, která se komunikují

Je fakt, že analytik tuto komunikaci většinou neprovádí, ale jeho práce na tom tak silně závisí, že musí být součástí této aktivity jako jeden z prvních. Je i na něm aby posoudil potřebný rozsah komunikace na základě předpokládaných oblastí, které bude analyzovat.

Plán řízení změn

Ať chcete nebo ne, život je změna a pro její uřízení v rámci pracovního týmu a všech účastníků je třeba dopředu určit závazné postupy.

 • Řešení dohledatelnosti změn a jejich evidence
 • Popsaný způsob práce s požadavky – jak musí být zadávány, analyzovány, zpracovávány atd.
 • Výkonnostní standardy např. reakční časy apod.
 • Definice požadovaných přístupů ( agilní vývoj, vodopádový model …)