Jedná se o zisk před započtením úroků, daní a odpisů. EBITDA je zkratka z anglického názvu Earnings before […]