Příběh nejstarší firmy světa

Je to neuvěřitelný příběh, který přesahuje meze našeho běžného chápání. Zastavte se na chvíli a položte si sami sobě otázku, jakou nejstarší firmu znáte? Kolik let již je na trhu a co dělá? Ať už si vzpomenete na jakoukoliv, bude pravděpodobně na století vzdálená od firmy Kongó Gumi.

Rodinná stavební firma v Ósace vznikla roku 578. Ne to není překlep. Je to v době, kdy se začala rodit celá známá historie našeho národa a do níž můžeme v klidu vložit příchod legendární postavy praotce Čecha na Říp.

Princ Shōtoku byl známý svou hlubokou budhistickou vírou a tak se rozhodl postavit v Ósace budhistický chrám. Pozval proto tři tesaře z Baekje. To bylo tehdy království na západní části dnešní Jižní Koreje. Tak vznikl roku 593 chrám Shitennō-ji, nejstarší budhistický chrám Japonska.

Chrám byl mnohokrát přestavěn a rodina jeho stavitelů na této první zakázce založila firmu Kongó Gumi (株式会社金剛組). Je neuvěřitelné, že firma přežila 14 století, období občanských válek i období Meidži v 19. století, kdy přišla o státní zakázky a stavěla komerčně.

Její dlouhověkost měla několik příčin:

  • Extrémně stabilní trh. Zatímco za století se mnoho věcí změnilo, měnila se politická zřízení, celé dynastie vládců a nezlstal kámen na kameni, budhistická víra zůstala pevná stále stejně a s ní i business Kongó Gumi.
  • Firma uváděla, že její vitalita také souvisela s tím, že oprot zvykům nevybírala do svého čela nejstaršího syna, ale vždy toho který jevil největší odpovědnost, talent a také se těšil nejlepšímu zdraví.
  • Jméno firma udržela tak, že v generacích, kdy rodina neměla syny, přijímaly její příjmení manželé dcer.

Firma prošla také některými etapami, kdy dočasně změnila své zaměření a to když například v letech druhé světové války začala vyrábět rakve.

To co ji přinášelo stabilitu ji však postupně podrazilo nohy. První ránou byla ekonomická bublina v 80 letech. Když pak v letech 1992 – 1993 praskla, hodnota rodinného majetku významně poklesla.

Další ranou byly sociální změny v japonské společnosti. Poptávka po stavbě chrámů od roku 1998 začala klesat a do roku 2004 klesly tržby o 35%. Přitom stavba chrámů v obratu činila asi 80%. Kongó Gumi začalo utahovat opasek a propouštět zaměstnance.

Do roku 2006 se dluh společnosti nafoukl na 343 milionů dolarů a firma přestala být schopna ho splácet. Po 1428 letech to znamenalo konec. Majetek společnosti získala gigantická japonská stavební firma Takamatsu a historie Kongó Gumi se uzavřela navždy.

Poučení?

Najděte si stabilní oblast podnikání a vytvořte flexibilní pravidla, kterými se budete řídit a nenechte se připravit o finanční stabilitu zdánlivými příležitostmi.