Když se nadšení změní ve firmu: Stavba středověkého hradu

Na přelomu září a října jsem dorazil do francouzského departmentu Yonne, kde nedaleko Treigny  žije a pracuje Michel Guyot a s ním dalších asi 70 zaměstnanců a sezóně jim tu pomáhá až 200 až 300 dobrovolníků. Spolu  s nimi tu staví hrad Guédelon dle původních plánů z 13 století. Možná si říkáte. „panebože, co je tohle za firmu?“. To se má tak.

Michael Goyot se narodil v roce 1947 v Bourges, asi 200 km jižně od Paříže. Spolu se svým bratrem Jacquesem zakoupili v roce 1979 Château de Saint-Fargeau, je vlastníkem zámku Arrabloy a se svou ženou koupili zámek Selles-sur-Cher.

I když Michael tedy není žádný startupista, a má za sebou slušnou historii v restaurování památek, to co začal před lety tvořit a stále tvoří, je splněným snem a důkazem, že i napohled bláznivé nápady mohou vyrůst do něčeho co má hlavu a patu a pohltí řadu lidí.

Rozhodně když bude v 80 letech vzpomínat na svůj život, bude to mnohem napínavější příběh než ten o spolupracovnících z korporace s nimiž jsme chodili kdysi dávno do kuchyňky ve 14 patře na kafe.

Potíže s památkáři

Vlastnit historické sídlo přináší řadu těžkostí. Michael Goyot to jakožto majitel několika šlechtických sídel poznal velmi dobře.

Tou první jsou památkáři. Je fajn, že trvají na použití původních postupů a materiálů, aby tak ochránili historickou hodnotu sídla, jenže jak běžela století, lecos se změnilo.

Lomy s kamenem původně použitým na stavbu jsou 300 let zavřené, hluboké lesy ustoupily kamsi do dálav a výrobně-stavební postupy byly zapomenuty.

Michael Goyot se po těchto zkušenostech rozhodl k odvážnému činu – postavit hrad na zelené louce.  Jen tak, dle plánů z 13 století a tím pádem bez všech těch regulací, které ho pronásledovaly a také na místě kde má vše potřebné na dosah ruky – kámen, dřevo a vše další co potřebuje.

A tak vznikl projekt hradu Guédeon s jehož stavbou se začalo v roce 1989.


Video: Guédeon: stavba středověkého hradu na zelené louce 

Středověký hrad z 21. století

Guédeon je hradem odpovídající, stylově době Filipa II. Augusta, který významně přispěl ke sjednocení Francie a potlačení vlivu Anglie. Mimo jiné se zasloužil o vybudování pařížského Louvru. Tedy původního hradu, který tam stával.

Člověk by si mohl myslet, že starý styl je možné napodobit novými postupy, ale stavba úmyslně probíhá postupy původními, které je však třeba průběhu práce někdy znova objevovat. Je to dotaženo do takových detailů, že jsou eliminovány všechny průmyslové věci, s výjimkou těch, které zajišťují bezpečnost. Takže zapomeňte na plechovky, ale také hodinky apod.

Nyní jste skutečně ve 13 století.

Hrad má být sídlem fiktivního pána Guilberta Guédelona, který ho začal stavět roku 1229, což je samozřejmě taktéž datum fiktivní. Původní myšlenka na stavbu hradu vznikla v roce 1994 a se stavbou se začalo v roce 1989.

Ekonomické ukazatele

Projekt v tuto chvíli dosahuje ročního obratu mezi 3 až 4,5 milionu EUR tj. někde kolem 100 milionů korun, které pochází od návštěvníků, školení, řemeslnických certifikací, natáčení filmů atd. V roce 2014 byl projekt označen BBC za největší archeologický experiment na světě. A o něm to je.


Video: Guédeon: stavba středověkého hradu na zelené louce 

Cíle projektu

Projekt se postupně vyvíjí a  spolu s ním i cíle, které dozrávají. Mezi ty hlavní lze zahrnout asi tyto:

Cestovní ruch – hrad přitahuje návštěvníky, kterých sem ročně přijde až 300 tisíc. Pro představu náš hrad Karlštejn navštíví ročně něco přes 200 tisíc lidí, tedy Guédeon v poměrně nezajímavém místě zaujal neobyčejně mnoho lidí.

Vzdělávací aspekt – hrad demonstruje pracovní postupy a pracovní podmínky řady profesí a to zejména školám, ale i dalším skupinám. Pokud chcete vědět jak vypadalo středověké stavebnictví, Guédeon je stále živou ukázkou.

Vědecký aspekt – projekt se používá pro ověření středověkých pracovních postupů a stavebních technik, které mnohdy byly již zapomenuty. Umožňuje nám lépe rozumět vlastní minulosti a objevovat dávno zapomenuté znalosti.

Sociální aspekt – v relativně izolovaném místě vytváří projekt desítky pracovních příležitostí a láká řadu lidí i z míst velmi vzdálených. Guédeon je druhým nejnavštěvovanějším místem zdejšího regionu a lidé, kteří jedou sem se zastaví i v okolí, tedy ekonomický efekt je mnohem širší.


Video: Guédeon: Hrad by měl být dostavěn někdy kolem roku 2025 

Věhlas Guédeonu inspiroval i další a tak Michael Guyot staví hrady dva. Tím druhým, který začal dle inspirace Gu=deonem vznikat, je Ozark Medieval Fortres. Se stavbou se započalo v roce 2009 a je to první francouzský “hrad ze 13. století” na území USA, konkrétně  v Lead Hill v Arkansasu. A Michael Guyot je opět u toho.