Co jsou to OFAC sankce?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) je americká finanční zpravodajská jednotka spadající pod ministerstvo financí USA. Cílem OFAC je správa a uplatňování ekonomických a obchodních sankcí na základě domácí a zahraniční politiky USA. OFAC sankce jsou namířené proti státům, organizacím a fyzickým osobám na základě několika programů. Minimálně se jedná o boj s terorismem, nezákonné obchodování s narkotiky, oblast kybernetické bezpečnosti, obchodování se surovými diamanty a tak dále.

Seznam sankcinovaných subjektů je k dispozici zde: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Koho by OFAC měl zajímat?

OFAC se dotýká všech US občanů a společností, které podnikají v US, případně s US firmami. Jelikož OFAC je americkým sankčním listem, evropské společnosti nemají přímou zákonnou povinnost ho sledovat. Pokud však podnikají i v USA nebo s americkými firmami, mohou se mu jen těžko vyhnout. Co to znamená? Především ho sledovat a neobchodovat se subjekty, kteří jsou na něm umístěni. V opačném případě se vystavují riziku postihů ze strany americké státní správy. Pokutám až zákazu činnosti pokud podnikají podnikají v US, případě hrozbě ztráty US business partnerů, kterým může být další spolupráce znemožněna.

K čemu OFAC využít?

Pokud vám přijde, že OFAC je jakousi povinnou administrativou “navíc”, pak máte pravdu a to bez ohledu na to zdali k jeho zpracování vás vede zákonná povinnost z důvodů přítomnosti na US trhu a nebo oprávněný zájem z důvodu nějakého obchodního vztahu k US trhu.

OFAC lze využít ale dalšími způsoby k přímému užitku ve společnosti a to v rámci řízení rizika klasifikace rizikovosti klienta (fyzické osoby i společnosti). Pozor jenom na to, že pokud se vám tímto způsobem podaří ztotožnit osobu na “nepovinném” sankčním seznamu, tedy např. OFAC, která je tam zanesena z důvodu boje proti terorismu, musíte ji přesto oznámit Finančnímu analytický úřadu (FAÚ MF ČR) na základě metodického pokynu FAU.