EBITDA

Jedná se o zisk před započtením úroků, daní a odpisů. EBITDA je zkratka z anglického názvu Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

Lze použít například pro porovnání společností nebo částí skupiny navzájem. Pokud by se započítaly i úroky, daně a odpisy, vnesl by se do porovnání vliv lokálních daňových zákonů, sazeb a dalších regulací, které souvisí s místními podmínkami, ale nikoliv výkonnostní samotnou.

Pozor je třeba dát zejména u toho, že nejsou započteny odpisy.